Օգտվելով արմատի սահմանումից, լուծիր հավասարումը՝ x3=12:
 
Պատասխան՝ x=i