Լուծիր խնդիրը:
 
Շրջանի մակերեսը հավասար է 77 սմ2: Որոշիր շրջանի շառավիղը:
 
Պատասխան՝ r=iπսմ