Հայտնի է, որ 1.4<2<1.5
 
Գնահատիր արտահայտության արժեքը՝ 2+14
 
i<2+14<i