Ստուգիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ կրկնակի անհավասարությունը՝ 3.1<10<3.3

Պատասխան՝