Համեմատիր տրված արմատները:
 
Տեղադրիր \(<\), \(>\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
34    43