Արտադրիչը դուրս բեր հետևյալ արմատի նշանի տակից՝ 18
 
Պատասխան՝ i2