Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արմատի քառակուսի

Բարդություն հեշտ

1
2. Արմատի հատկությունները

Բարդություն հեշտ

1
3. Արմատի քառակուսի

Բարդություն հեշտ

3
4. Արմատ արտադրյալից

Բարդություն հեշտ

1
5. Արմատների արտադրյալ

Բարդություն միջին

1
6. Արմատ աստիճանից

Բարդություն միջին

3
7. Արմատի հատկությունը

Բարդություն միջին

2
8. Արմատների քանորդ

Բարդություն միջին

1
9. Արմատ գումարից կամ տարբերությունից

Բարդություն միջին

2
10. Արմատների հարաբերություն

Բարդություն միջին

1
11. Արտադրիչի ներս բերումն արմատի նշանի տակ

Բարդություն բարդ

3
12. Արմատ և աստիճան պարունակող արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

3
13. Արտադրիչի դուրս բերումը արմատի տակից

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար