Արտադրիչը մտցրու 38 արմատի նշանի տակ:
 
Արմատից առաջ տեղադրիր \(+\) կամ  \(-\) նշանը: 
 
ii