Տրված է  9d46+138d3+3  բազմանդամը: Արդյո՞ք գոյություն ունի բազմանդամ, որը տրված բազմանդամի վրա բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 56 աստիճանի բազմանդամ:
 
Պատուհանում գրիր «կա» կամ  «չկա»:
 
Պատասխան՝