Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկանդամ և բացասական թիվ

Բարդություն հեշտ

2
2. Երկանդամ և փոփոխական

Բարդություն հեշտ

3
3. Երկու փոփոխականներով երկանդամ և միանդամ

Բարդություն հեշտ

6
4. Եռանդամ և թիվ

Բարդություն հեշտ

3
5. Բացասական եռանդամ և միանդամ

Բարդություն հեշտ

3
6. Եռանդամի և միանդամի քանորդը

Բարդություն հեշտ

4
7. Քանորդների գումար

Բարդություն միջին

4
8. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

5
9. Քառակուսային եռանդամի և երկանդամի քանորդ

Բարդություն միջին

5
10. Քանորդի ավագ անդամի գործակիցը

Բարդություն միջին

5
11. Մնացորդի աստիճանը

Բարդություն միջին

1
12. Բաժանման քանորդն ու մնացորդը

Բարդություն միջին

2
13. Եռանդամի բաժանումը երկանդամի վրա

Բարդություն միջին

2
14. Բազմանդամների բաժանման քանորդի ավագ անդամը

Բարդություն բարդ

8
15. Բազմանդամների մնացորդով բաժանում

Բարդություն բարդ

8
16. Անհայտ միանդամներ (աստղանիշեր)

Բարդություն բարդ

9
17. Անհայտ միանդամի գտնելը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար