Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

20Մ.
1. Երկանդամ և բացասական թիվ 2Մ.
2. Երկանդամ և փոփոխական 3Մ.
3. Բացասական եռանդամ և միանդամ 3Մ.
4. Եռանդամի և միանդամի քանորդը 4Մ.
5. Քանորդների գումար 8Մ.