Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

18Մ.
1. Հակադիր բազմանդամը 1Մ.
2. Երկանդամների արտադրյալ 2Մ.
3. Բազմանդամի արժեքը 4Մ.
4. Երկանդամի և միանդամի արտադրյալ 5Մ.
5. Մեկ փոփոխականով բազմանդամի արժեքը 6Մ.