Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հակադիր բազմանդամը

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկանդամների արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

2
3. Երկանդամների արտադրյալ (փոփոխականի աստիճաններ)

Բարդություն հեշտ

2
4. Երկանդամների գումարը

Բարդություն հեշտ

3
5. Բազմանդամի արժեքը

Բարդություն միջին

4
6. Երկանդամի և միանդամի արտադրյալ

Բարդություն միջին

5
7. Մեկ փոփոխականով բազմանդամի արժեքը

Բարդություն միջին

6
8. Եռանդամի և միանդամի արտադրյալը

Բարդություն միջին

2
9. Բազմանդամների գումար/տարբերություն

Բարդություն միջին

3
10. Բազմանդամների հանում

Բարդություն միջին

4
11. Երկանդամների և միանդամի արտադրյալ

Բարդություն միջին

5
12. Քառակուսային եռանդամի և երկանդամի արտադրյալ

Բարդություն միջին

5
13. Բազմանդամի արժեքը (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

7
14. Քառակուսային եռանդամների բազմապատկում

Բարդություն բարդ

8
15. Բազմանդամի կատարյալ տեսքը (հակադիր բազմանդամ)

Բարդություն բարդ

5
16. Երեք երկանդամների արտադրյալ

Բարդություն բարդ

7
17. Պետք է լուծել հավասարումը

Բարդություն բարդ

9

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար