Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմանդամների գումարումը, հանումը և բազմապատկումը Բազմանդամների գումարումը, հանումը և բազմապատկումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հակադիր բազմանդամը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել տրվածի հակադիր բազմանդամը
2. Երկանդամների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել երկանդամների արտադրյալը
3. Երկանդամների արտադրյալ (փոփոխականի աստիճաններ) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել երկանդամների արտադրյալը
4. Երկանդամների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 3Մ. Պետք է գտնել երկանդամների գումարը
5. Բազմանդամի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել բազմանդամի արժեքը
6. Երկանդամի և միանդամի արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Բազմանդամը պետք է գրել կատարյալ տեքով
7. Մեկ փոփոխականով բազմանդամի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 6Մ. Պետք է գտնել մեկ փոփոխականով բազմանդամի արժեքը
8. Եռանդամի և միանդամի արտադրյալը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել եռանդամի և միանդամի արտադրյալը
9. Բազմանդամների գումար/տարբերություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել բազմանդամների գումարը/տարբերությունը
10. Բազմանդամների հանում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կատարել բազմանդամների հանումը
11. Երկանդամների և միանդամի արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Բազմանդամը պետք է գրել կատարյալ տեսքով
12. Քառակուսային եռանդամի և երկանդամի արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Քառակուսային եռանդամի և երկանդամի արտադրյալը
13. Բազմանդամի արժեքը (տասնորդական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 7Մ. Պարզեցնելուց հետո պետք է գտնել բազմանդամի արժեքը
14. Քառակուսային եռանդամների բազմապատկում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 8Մ. Քառակուսային եռանդամների բազմապատկումը
15. Բազմանդամի կատարյալ տեսքը (հակադիր բազմանդամ) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Բազմանդամը պետք է բերել կատարյալ տեսքի
16. Երեք երկանդամների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Երեք երկանդամների արտադրյալը
17. Պետք է լուծել հավասարումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 9Մ. Պետք է լուծել հավասարումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գործողություններ բազմանդամների հետ» թեմայից 00:07:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ մեկ փոփոխականով բազմանդամների գումարման, հանման և բազմապատկման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գործողություններ բազմանդամների հետ» թեմայից 00:15:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ մեկ փոփոխականով բազմանդամների գումարման, հանման և բազմապատկման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գործողություններ բազմանդամների հետ» թեմայից 00:30:00 միջին 37Մ. Առաջադրանքներ մեկ փոփոխականով բազմանդամների գումարման, հանման և բազմապատկման վերաբերյալ