Լրացրու ներքևի աղյուսակի դատարկ վանդակները:
 
Այս 8s7+7s2+s+46 բազմանդամի համար պարզիր ավագ անդամի գործակիցը, ազատ անդամը և աստիճանը:
 
Ավագ անդամի գործակիցը
Ազատ անդամը
Բազմանդամի աստիճանը