Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բազմանդամի տեսակի որոշելը

Բարդություն հեշտ

1
2. Բազմանդամի ավագ անդամը

Բարդություն հեշտ

4
3. Քանի՞ փոփոխականից է կախված բազմանդամը

Բարդություն հեշտ

3
4. Մեկ փոփոխականի բազմանդամի աստիճանը

Բարդություն հեշտ

3
5. Տեսական հարցեր բազմանդամների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Բազմանդամի տեսակը

Բարդություն հեշտ

1
7. Անդամների գործակիցները և աստիճանները

Բարդություն հեշտ

2
8. Բազմանդամի աստիճանը

Բարդություն հեշտ

1
9. Մեկ փոփոխականով բազմանդամի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
10. Բազմանդամի ավագ անդամի գործակիցը, ազատ անդամը և աստիճանը

Բարդություն հեշտ

0.8
11. Մեկ փոփոխականով բազմանդամի արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
12. Բազմանդամի կատարյալ տեսքը

Բարդություն միջին

3
13. Բազմանդամի արժեքների նշանը

Բարդություն միջին

4
14. Բազմանդամի տարրերը

Բարդություն միջին

12
15. Նման անդամների միացում

Բարդություն միջին

3
16. Բազմանդամի արժեքը

Բարդություն միջին

3
17. Բազմանդամի աստիճանն ու ազատ անդամը

Բարդություն միջին

4
18. Մեկ փոփոխականով բազմանդամի կատարյալ տեսքը

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար