Տրված է  10z33+23z12+23z7+33z223z3+23 բազմանդամը:
 
Բազմանդամի ավագ անդամի գործակիցը հավասար է՝
 
Բազմանդամի ազատ անդամը հավասար է՝
 
Բազմանդամի աստիճանը հավասար է՝