Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Բազմանդամի տեսակի որոշելը 1Մ.
2. Բազմանդամի ավագ անդամը 4Մ.
3. Տեսական հարցեր բազմանդամների վերաբերյալ 1Մ.
4. Բազմանդամի տեսակը 1Մ.
5. Անդամների գործակիցները և աստիճանները 2Մ.