Ներկայացրու f(z)=32zz23 ֆունկցիայի որոշման տիրույթը երկրորդ աստիճանի անհավասարման տեսքով:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: