Ընտրիր մեկ անհայտով երկրորդ աստիճանի անհավասարումները: