Լուծիր 25x2x4>0 անհավասարումը:
 
Նշանները և թվերը տեղադրիր առանձին պատուհաններում: նշանի փոխարեն տեղադրիր «ան»:
 
x(ii;ii)(i;i)