Լուծիր անհավասարումը:
 
x2+1x2100x210
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: