Ընտրիր այն թվերը, որոնք  4x10<0  անհավասարման լուծումներ են: