Լուծիր  x109<0 անհավասարումը:
 
Պատասխան՝  \(x\) ii