Լուծիր անհավասարումը:
 
xx6x+20
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: