Լուծիր անհավասարումը:
 
zz1511+z0
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: