Անհավասարություններից ո՞րն է ճիշտ փոփոխականի ցանկացած արժեքի դեպքում: