Լուծիր անհավասարումների համակարգը՝  x6x2+1<02x+10<0
 
x(;\()\)