Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ռացիոնալ անհավասարում և համակարգ

Բարդություն հեշտ

1
2. Անհավասարումների համակարգի լուծում (ռացիոնալ և գծային)

Բարդություն հեշտ

2
3. Գծայինի բերվող համակարգ

Բարդություն հեշտ

3
4. Քառակուսային անհավասարում և համակարգ

Բարդություն հեշտ

1
5. Համակարգի ձևափոխություն

Բարդություն միջին

1
6. Ռացիոնալ անհավասարումը որպես համակարգ

Բարդություն միջին

2
7. Քառակուսային անհավասարումը որպես համակարգ

Բարդություն միջին

2
8. Գծային անհավասարումների համախումբ

Բարդություն միջին

2
9. Թերի քառակուսային և գծային անհավասարումների համակարգ

Բարդություն միջին

3
10. Ռացիոնալ և գծային անհավասարումների համախումբ

Բարդություն միջին

2
11. Քառակուսային և գծային անհավասարումների համակարգ

Բարդություն բարդ

3
12. Քառակուսային անհավասարումների համակարգ

Բարդություն բարդ

3
13. Քառակուսային և գծային անհավասարումների համախումբ

Բարդություն բարդ

1
14. Քառակուսային և խորանարդ անհավասարումների համակարգ

Բարդություն բարդ

4
15. Ռացիոնալ անհավասարումների համախումբ

Բարդություն բարդ

1
16. Քառակուսային անհավասարումների համակարգի լուծում

Բարդություն բարդ

3
17. Երեք անհավասարումներ

Բարդություն բարդ

3
18. Ռացիոնալ և գծային անհավասարումների լուծում

Բարդություն բարդ

3
19. Համախումբը համակարգի մեջ

Բարդություն բարդ

3
20. Քառակուսային և ռացիոնալ անհավասարումների համակարգի լուծում

Բարդություն բարդ

4
21. Երկու ռացիոնալ անհավասարումներ

Բարդություն բարդ

3
22. Ռացիոնալ և քառակուսային անհավասարումներ պարունակող համակարգ

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար