Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգ Տրվում է ռացիոնալ անհավասարումների համակարգի սահմանումը, բերվում է օրինակ
2. Ռացիոնալ անհավասարումների համախումբ Տրվում է ռացիոնալ անհավասարումների համախմբի սահմանումը, բերվում է օրինակ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ անհավասարում և համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ռացիոնալ անհավասարումը պետք է փոխարինել համակարգով
2. Անհավասարումների համակարգի լուծում (ռացիոնալ և գծային) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լուծել անհավասարումների համակարգը
3. Գծայինի բերվող համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է լուծել գծայինի բերվող համակարգը
4. Քառակուսային անհավասարում և համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Քառակուսային անհավասարումը պետք է փոխարինել համակարգով
5. Համակարգի ձևափոխություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Ընտրվում է համարժեք անհավասարումների համակարգի լուծումների բազմությունը
6. Ռացիոնալ անհավասարումը որպես համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է ռացիոնալ անհավասարումը փոխարինել համակարգով և լուծել
7. Քառակուսային անհավասարումը որպես համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է լուծել քառակուսային անհավասարումը՝ ներկայացնելով այն որպես համակարգ
8. Գծային անհավասարումների համախումբ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Անհավասարումների համախմբի լուծում
9. Թերի քառակուսային և գծային անհավասարումների համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է լուծել թերի քառակուսային և գծային անհավասարումների համակարգը
10. Ռացիոնալ և գծային անհավասարումների համախումբ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է լուծել ռացիոնալ և գծային անհավասարումների համախումբը
11. Քառակուսային և գծային անհավասարումների համակարգ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Քառակուսային և գծային անհավասարումների համակարգի լուծում
12. Քառակուսային անհավասարումների համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Քառակուսային անհավասարումների համակարգի լուծում
13. Քառակուսային և գծային անհավասարումների համախումբ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 1Մ. Պետք է լուծել քառակուսային և գծային անհավասարումների համախումբը
14. Քառակուսային և խորանարդ անհավասարումների համակարգ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Քառակուսային և խորանարդ անհավասարումների համակարգի լուծում
15. Ռացիոնալ անհավասարումների համախումբ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 1Մ. Պետք է լուծել ռացիոնալ անհավասարումների համախումբը
16. Քառակուսային անհավասարումների համակարգի լուծում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Քառակուսային անհավասարումների համակարգի լուծում
17. Երեք անհավասարումներ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Երեք անհավասարումների համակարգի լուծում
18. Ռացիոնալ և գծային անհավասարումների լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Ռացիոնալ և գծային անհավասարումների լուծում
19. Համախումբը համակարգի մեջ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Պետք է լուծել համախումբ պարունակող համակարգը
20. Քառակուսային և ռացիոնալ անհավասարումների համակարգի լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Քառակուսային և ռացիոնալ անհավասարումների համակարգի լուծում
21. Երկու ռացիոնալ անհավասարումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Պետք է լուծել երկու ռացիոնալ անհավասարումների համակարգը
22. Ռացիոնալ և քառակուսային անհավասարումներ պարունակող համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Պետք է լուծել ռացիոնալ և քառակուսային անհավասարումներ պարունակող համակարգը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգ և համախումբ» թեմայից 00:10:00 միջին 16Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ռացիոնալ անհավասարումների համակարգերի և համախմբերի լուծման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգ և համախումբ» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ռացիոնալ անհավասարումների համակարգերի և համախմբերի լուծման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգ և համախումբ» թեմայից 00:20:00 միջին 18Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ռացիոնալ անհավասարումների համակարգերի և համախմբերի լուծման վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը