Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Ռացիոնալ անհավասարում և համակարգ 1Մ.
2. Գծայինի բերվող համակարգ 3Մ.
3. Քառակուսային անհավասարումը որպես համակարգ 2Մ.
4. Գծային անհավասարումների համախումբ 2Մ.
5. Ռացիոնալ և գծային անհավասարումների համախումբ 2Մ.
6. Երեք անհավասարումներ 3Մ.
7. Ռացիոնալ և գծային անհավասարումների լուծում 3Մ.