Փոփոխականի այն արժեքները, որոնց դեպքում համակարգի անհավասարումներից յուրաքանչյուրը վերածվում է ճիշտ անհավասարության, կոչվում են  \(անհավասարությունների\)  \(համակարգի\)\(լուծումներ\)\(:\) 
Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգը լուծելու համար, պետք է լուծել համակարգի յուրաքանչյուր անհավասարումը և այնուհետև գտնել ստացված լուծումների բազմությունների ընդհանուր մասը (հատումը): Դա հենց կլինի համակարգի բոլոր լուծումների բազմությունը:
Լուծել համակարգը՝ նշանակում է գտնել նրա բոլոր լուծումները:
 
Լուծենք հետևյալ համակարգը՝
 
 2x1>1x+6x40
 
1. Լուծենք առաջին` գծային անհավասարումը:
 
2x1>12x>2x>1
ham1.png
Այս անհավասարման լուծումների բազմություննն է՝  x1;+
 
2. Լուծենք երկրորդ՝ քառակուսային անհավասարումը՝  x+6x40
 
Գտնում ենք եռանդամի զրոները՝
 
x+6=0x4=0x=6x=4
 
Գտնված զրոները տեղադրում ենք կոորդինատային առանցքի վրա, պարզում եռանդամի նշանները առաջացած միջակայքերում և ընտրում այն միջակայքը, որտեղ ֆունկցիայի արժեքները մեծ են կամ հավասար զրոյից:  
 
ham4.png
 
Այս անհավասարման լուծումների բազմություննն է՝  x(;6][4;+)
 
3. Կոորդինատային առանցքի վրա տեղադրենք երկու քայլերում ստացած բազմությունները և գտնենք դրանց հատումը:  
 
ham3.png
 
Պատասխան՝ [4;+)
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013: