Լուծիր անհավասարումների համախումբը՝ x+36.5x2+3>011x33
x(;\()\)