Լուծիր  x481x20=0  հավասարումը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: