Ինչպես ներկայացնել  y  նոր փոփոխականը, որպեսզի  a64a3+7 արտահայտությունը վերածվի  y-ի նկատմամբ քառակուսային եռանդամի:
 
Պատասխան՝  y=ai