Որոշիր \(y\)-ի արժեքը, եթե 1296y4=1
 
Առաջինը գրիր մեծ արմատը:  
  
Պատասխան՝
 
y1\( =\)
 
y2 \(=\)