Լուծիր հավասարումը՝ 4x17254x17+6=0
  
Թվերը գրիր նվազման կարգով, ամբողջ մասերը մի անջատիր:
 
Պատասխան՝  ii;ii