Լուծիր x44x2+13=0 հավասարումը:
  
Եթե արմատ չկա, ապա տեղադրիր «\(-\)» նշանը, եթե կա մի քանի արմատ, ապա դրանք տեղադրիր աճման կարգով:
 
Պատասխան՝ i