Համաձայն ես արդյո՞ք այս պնդման հետ:
 
ax4+bx2+c=0 երկքառակուսային հավասարումը կարող է ունենալ  1 արմատ:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: