Այս եռանդամը վերլուծիր արտադրիչների՝ x4+4x2+4
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը: 
 
Պատասխան՝  x4+4x2+4\(=\)(x2+i)(x2+i)