Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Երկքառակուսային հավասարման տեսքը 1Մ.
2. Երկքառակուսային հավասարում, b=0, c=0 1Մ.
3. Ռացիոնալ հավասարում 1Մ.
4. Արտահայտությունը քառակուսային եռանդամի տեսքով 1Մ.