Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
Դպրոցական մրցույթին մասնակցում էին ութերորդ և իններորդ դասարանների աշակերտները: Յուրաքանչյուր դասարան աշխատանքը ներկայացնելու համար ստացավ 30-ական թերթ թուղթ: Յուրաքանչյուր ութերորդ դասարանցի ստացավ \(1\) թերթով ավելի քիչ, քան յուրաքանչյուր իններորդ դասարանցի:

1. Լրացրու աղյուսակը:
 
Յուրաքանչյուր աշակերտին հասած թերթերի թիվը
Թերթերի ընդհանուր թիվը
Աշակերտների թիվը
Ութերորդ դասարան
\(x\)
ii
Իններորդ դասարան

ii

2. Հայտնի է, որ մրցույթին մասնակցում էին ութերորդ և իններորդ դասարանների 25 աշակերտ: Քանի՞ թերթ հասավ յուրաքանչյուր ութերորդ և իններորդ դասարանցու:

Յուրաքանչյուր ութերորդ դասարանցու հասավ  թերթ թուղթ:

Յուրաքանչյուր իններորդ դասարանցու հասավ  թերթ թուղթ: