Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խնդիր մրցույթի մասին

Բարդություն միջին

4
2. Համատեղ աշխատանք (լողավազան)

Բարդություն միջին

4
3. Համատեղ աշխատանքի խնդիր

Բարդություն միջին

4
4. Շարժման խնդիր

Բարդություն միջին

4
5. Համատեղ աշխատանքի խնդիր արջուկների մասին

Բարդություն միջին

2
6. Համատեղ աշխատանքի խնդիր՝ հանդիպման ժամանակը

Բարդություն միջին

3
7. Համատեղ աշխատանք, տատիկի գործածը

Բարդություն միջին

3
8. Երկու ծորակ

Բարդություն բարդ

4
9. Խնդիր լոգարանի վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5
10. Մեքենաների քանակը

Բարդություն բարդ

4
11. Մոտորանավակի արագությունը

Բարդություն բարդ

4
12. Նախատեսված և փաստացի օրերի քանակները

Բարդություն բարդ

4
13. Երկու հողագործներ

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ