Երկու հողագործ՝ Հովիկը և Վարդանը միասին դաշտը կարող են վարել 3 ժամում: Քանի՞ ժամում դաշտը կվարի Վարդանը, եթե հայտնի է, որ Հովիկն այդ աշխատանքը կարող է կատարել 8 ժամով արագ, քան՝ Վարդանը:
 
 Վարդանը դաշտը կվարի  ժամում: