1. Լուծիր հավասարումը՝
 
 9x1x+16=0
 
\(x =\)
 
2. Փոփոխականի ո՞ր արժեքների դեպքում հավասարումը իմաստ չունի:
 
Առաջինը գրիր փոքր թիվը:
 
 և