Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոտորակային հավասարում

Բարդություն հեշտ

1
2. Պարզագույն ռացիոնալ հավասարում

Բարդություն հեշտ

1
3. Կոտորակի որոշման տիրույթը

Բարդություն հեշտ

1
4. Կոտորակային հավասարում, ընդհանուր հայտարար

Բարդություն միջին

3
5. Ռացիոնալ հավասարում, որոշման տիրույթ

Բարդություն միջին

3
6. Կոտորակային հավասարում, համեմատություն

Բարդություն միջին

3
7. Ռացիոնալ հավասարում

Բարդություն միջին

2
8. Ռացիոնալ հավասարման լուծում

Բարդություն միջին

2
9. Արմատների արտադրյալը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար