Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Կոտորակային հավասարում 1Մ.
2. Պարզագույն ռացիոնալ հավասարում 1Մ.
3. Ռացիոնալ հավասարում, որոշման տիրույթ 3Մ.
4. Կոտորակային հավասարում, համեմատություն 3Մ.