AxBx=0 տեսքի հավասարումը, որտեղ \(A(x)\)-ը և \(B(x)\)-ը  \(x\)-ի նկատմամբ բազմանդամներ են, անվանում են վերածվող հավասարում: 
Եթե որևէ  x0 կետում  \(A(x)\)-ը կամ \(B(x)\)-ը հավասար են զրոյի, ապա զրոյի է հավասար նաև նրանց արտադրյալը:
Վերածվող հավասարման բոլոր արմատների բազմությունը Ax=0 և Bx=0   հավասարումների բոլոր լուծումների բազմությունների միավորումն է:
Լուծենք x23xx2+2x24=0 հավասարումը:
 
Ըստ կանոնի՝ պետք է լուծել հավասարումների հետևյալ համախումբը՝
 
 x23x=0x2+2x24=0
 
1) Լուծենք համախմբի առաջին հավասարումը:
 
x23x=xx3=0x=0x3=0x1=0x2=3
 
2) Լուծենք համախմբի երկրորդ հավասարումը:
 
x2+2x24=0D4=1+24=25x3,4=1±5x3=6,x4=4
 
3) Հավասարման բոլոր լուծումները գտնելու համար պետք է միավորել երկու հավասարումների ստացած լուծումները:
 
Պատասխան՝  x1=0,x2=3,x3=6,x4=4
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013