Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Վերածվող հավասարման տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
2. Վերածվող է, թե՞ ոչ հավասարումը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասարումների տեսակների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Վերածվող հավասարման արմատների թիվը

Բարդություն միջին

1
5. Քառակուսային (a=1; b>0) և գծային հավասարումներ

Բարդություն միջին

3
6. Վերածվող հավասարման արմատը (երկրորդ արտադրիչը երկքառակուսային է)

Բարդություն միջին

1
7. Վերածվող հավասարման արմատը

Բարդություն միջին

1
8. Վերածվող հավասարում, նոր փոփոխական

Բարդություն միջին

3
9. Երկու քառակուսային հավասարումների արտադրյալ

Բարդություն միջին

2
10. Երեք արտադրիչ

Բարդություն միջին

2
11. Հավասարման արմատների թիվը

Բարդություն միջին

1
12. Եռանդամի վերլուծումն արտադրիչների

Բարդություն բարդ

2
13. Կոտորակի կրճատում

Բարդություն բարդ

4
14. Երկքառակուսային և գծային հավասարումներ

Բարդություն բարդ

3
15. Երկու քառակուսային եռանդամների արտադրյալ

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար