1 թիվը այս վերածվող՝ 3x2+5x+111x4+8x2+1=0 հավասարման լուծում :